Welkom bij Econe

Totaalconcept

Econe staat voor een totaalconcept dat organisaties concreet begeleidt naar energiezuinige oplossingen. Econe is hiermee een boegbeeld dat een positieve voorbeeldfunctie vervult richting bedrijfsleven en (semi)overheid. In ons gedachtegoed combineren we principes van “Innovaties in duurzaamheid”, “Maatschappelijk verantwoord Ondernemen” en “Cradle-to-Cradle” met economische optimalisatie.

Econe adviseert organisaties op het gebied van energiebesparende LED-verlichting en levert ook deze innovatieve hoogwaardige systemen. Daarnaast zoeken wij samen met onze leveranciers en sciencepartners voortdurend naar verbeteringen en innovaties op het gebied van LED-verlichting.

Missie

Gezien de wereldwijde explosief toenemende vraag naar energie, wordt het steeds belangrijker op een efficiënte en effectieve wijze om te gaan met de steeds schaarser wordende energiebronnen. Inmiddels is het bewustzijn om energie niet als vanzelfsprekende en onuitputtelijke bron te beschouwen bij steeds meer mensen aanwezig. Econe heeft zich ten doel gesteld hier met concrete oplossingen aan bij te dragen.

Visie

Econe staat voor een totaalconcept dat organisaties concreet begeleidt naar energiezuinige verlichting en is hiermee een boegbeeld dat een voorbeeldfunctie vervult richting bedrijfsleven en (semi)overheid.

In ons gedachtengoed combineren we principes van “Innovaties in Duurzaamheid”, “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” en “Cradle-to-Cradle” met economische optimalisatie.

Bedrijfsprofiel

Econe is een landelijk werkende Profit organisatie die, met inachtname van haar visie en kernwaarden, Nederland voorziet van energie-adviezen in de breedste zin van het woord.

Concreet komt dit tot uiting in het aanbieden en vervangen van huidige grootste energieverbruikers, namelijk de verlichting.

Vanuit ons hoofdkantoor in Schimmert kunnen we snel en adequaat begeleiding bieden aan onze cliënten middels her en der in het land verspreide Econe adviseurs en hebben we een centraal aanspreekpunt op technisch gebied, innovaties en installatie.

Tevens draagt een centrale inkoop inclusief stock, commerciële bundeling en logistieke planning bij aan een gestroomlijnde slagvaardige organisatie.