Welkom bij Econe

 1. Indien Econe aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken volledig en in originele verpakking te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Econe het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.
 3. U kunt alleen producten retourneren als ze ongebruikt en in goede staat zijn en voorzien zijn van alle originele labels en verpakking.
 4. Contacteer in elk geval, voordat u artikelen retourneert, Econe telefonisch of via WhatsApp op nummer: +31 (0)45 404 0202 voor het verkrijgen van uw retourordernummer en doorspreken reden van retournering.
 5. U kunt het pakket terugsturen naar:
  Econe
  T.a.v: Retournummer {vermeld hier uw retournummer}
  Groot-Haasdal 12
  6333 AW Schimmert

Wij zullen het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen op uw rekening terugstorten, mits voldaan is aan bovenstaande instructies/voorwaarden.